Skip to main content

Optimalizace stanovení vodní eroze pomocí GIS

Pechanec, V.(2000): Optimalizace stanovení vodní eroze pomocí GIS .In: Batoušek, L. (2000): Optimalizace využití krajiny na k.ú. Nivnice. [Diplomová práce] Universita Palackého Olomouc, 165s.Depon. In knihovna katedry ekologie PřF. Universita Palackéhého Olomouc 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2000
Autoři: