Optimalizace stanovení vodní eroze pomocí GIS

Rok vydání
2000
Citace
Pechanec, V.(2000): Optimalizace stanovení vodní eroze pomocí GIS .In: Batoušek, L. (2000): Optimalizace využití krajiny na k.ú. Nivnice. [Diplomová práce] Universita Palackého Olomouc, 165s.Depon. In knihovna katedry ekologie PřF. Universita Palackéhého Olomouc 

Autoři:

Kategorie

Ostatní