Optimalizace managementu nelesních ploch pomocí geoinformačních technologií na příkladu CHKO Bílé Karpaty.

Rok vydání
2006
Citace
Pechanec, V.(2006): Optimalizace managementu nelesních ploch pomocí geoinformačních technologií na příkladu CHKO Bílé Karpaty. .[Rigorózní práce] Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 54s.Depon. in knihovna katedry ekologie PřF. Universita Palackého Olomouc. 

Autoři:

Kategorie

Ostatní