Skip to main content

Optical Remote Sensing in Provisioning of Ecosystem-Functions Analysis

Vyvlečka, P.; Pechanec, V. Optical Remote Sensing in Provisioning of Ecosystem-Functions Analysis—Review. Sensors 2023, 23, 4937. https://doi.org/10.3390/s23104937
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)
  • Rok vydání:
    2023
Autoři: