Skip to main content

Myslivost na Lichtenštejnském panství Úsov v 16. až 19. století

Machar, I., Pechanec, V. Myslivost na Lichtenštejnském panství Úsov v 16. až 19. století. In: Venkovská krajina 2015. Sborník z 13. ročníku mezinárodní mezioborové konference. Praha: Česká společnost pro krajinou ekologii & Lesnické práce. ISBN 978-807458-056-7 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2015
Autoři: