Myslivost na Lichtenštejnském panství Úsov v 16. až 19. století

Vydavatelství:
Česká společnost pro krajinou ekologii
Rok vydání
2015
ISBN:
978-807458-056-7
Citace
Machar, I., Pechanec, V. Myslivost na Lichtenštejnském panství Úsov v 16. až 19. století. In: Venkovská krajina 2015. Sborník z 13. ročníku mezinárodní mezioborové konference. Praha: Česká společnost pro krajinou ekologii & Lesnické práce. ISBN 978-807458-056-7