Můžeme v budoucnu očekávat změny v dostupnosti pozemků k provedení polních prací?

Rok vydání
2016
Citace
Pechanec, V., Cudlín, P., Benc, A., Macků, K. Můžeme v budoucnu očekávat změny v dostupnosti pozemků k provedení polních prací? [Poster] Konference Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?. Brno, Mendelu & UVGZ AV ČR

Autoři:

Mgr. Antonín Benc
Doktorand (interní)
Mgr. Karel Macků, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Ostatní