Možnosti využití expertních systémů v kartografii

Rok vydání
2009
Citace
Kaňok J., Brus, J.(2009): Možnosti využití expertních systémů v kartografii .Kartografické listy 17Geografický ústav SAV, 72-77s. 

Autoři:

RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent

Kategorie

Článek v recenzovaném časopise