Skip to main content

Možnosti tvorby a přenositelnosti bodových znaků mezi GIS programy

Dobešová, Z.(2008): Možnosti tvorby a přenositelnosti bodových znaků mezi GIS programy .Šmída, Popková: Geodny Liberec 2008, Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Technická univerzita Liberec, 84 s.s.ISBN 978-80-7372-367-5 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2008
Autoři: