Skip to main content

Moodle ve službách geoinformatiky

Pechanec, V. Moodle ve službách geoinformatiky. MoodleMoot.cz 2016. Sborník abstraktů mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2016.
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2016
Autoři: