Skip to main content

Modely pro ekosystémové služby

Pechanec, V., Cudlín, P.(2014): Modely pro ekosystémové služby .In. Romportl , D., Lipský, Z. (eds.) GEO/BIO DIVERZITA – Současné změny ve struktuře a využívání krajiny. Sborník abstraktů z výroční konference CZ – IALE. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta., 10s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2014
Autoři: