Modelování scénářů opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny

Rok vydání
2006
Citace
Pechanec, V.(2006): Modelování scénářů opatření pro zvýšení retenční schopnosti krajiny .In. Měkotová, J., Štěrba, O. (eds.): Říční krajina IV. Sborník příspěvků. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 213-218s.80-244-1495-3