Skip to main content

Modelování retenční schopnosti krajiny

Pechanec, V.(2006): Modelování retenční schopnosti krajiny .In: Fencík, R., Faixová – Chalachanová, J. Eds. (2006): GIS vo vodnom hospodárstve. Zborník referátov. Bratislava, Slovenská asociácia pre geoinformatiku, 10s.80-969586-3-1 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2006
Autoři: