Modelování retenční schopnosti krajiny

Rok vydání
2006
Citace
Pechanec, V.(2006): Modelování retenční schopnosti krajiny .In: Fencík, R., Faixová – Chalachanová, J. Eds. (2006): GIS vo vodnom hospodárstve. Zborník referátov. Bratislava, Slovenská asociácia pre geoinformatiku, 10s.80-969586-3-1