Skip to main content

Model říční sítě na území města Olomouce a vliv toku na utváření města

Kilianová, H., Pechanec, V.(2006): Model říční sítě na území města Olomouce a vliv toku na utváření města .In. Kraft, S., Mičková, K., Vančura, M., Veselá, H. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. Sborník příspěvků 21. sjezdu ČGS České Budějovice, Jihočeská Univerzita, 70s.ISBN: 80-7040-879-0 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2006
Autoři: