Skip to main content

Model náchylnosti území k sesouvání pro CHKO Bílé Karpaty

Pechanec, V., Klimeš, J.(2004): Model náchylnosti území k sesouvání pro CHKO Bílé Karpaty .In: Engel, Z., Křížek, M. eds. (2004): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004. Geomorfologický sborník 3. Sborník prací z mezinárodního semináře Praha, Česká asociace geomorfologů, 60s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2004
Autoři: