Skip to main content

Mobilní mapový klient pro pasportizaci polí cukrové řepy

Nétek, R., Dostálová, Y., Pechanec, V.(2015): Mobilní mapový klient pro pasportizaci polí cukrové řepy .Listy Cukrovarnicke a Reparske. Volume 131, Issue 4. VUC Praha, 137-140s.ISSN 1210-3306|Nétek, R., Dostálová, Y., Pechanec, V.(2015): Mobilní mapový klient pro pasportizaci polí cukrové řepy .Listy Cukrovarnicke a Reparske. Volume 131, Issue 4. VUC Praha, 137-140s.ISSN 1210-3306 
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)
  • Rok vydání:
    2015
Autoři: