Skip to main content

Metody hodnocení kartografické funkcionality v GIS programech

Dobešová, Z.(2008): Metody hodnocení kartografické funkcionality v GIS programech .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 22-29 s.s.ISBN 978-80-89060-13-9 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2008
Autoři: