Metody hodnocení kartografické funkcionality v GIS programech

Rok vydání
2008
Citace
Dobešová, Z.(2008): Metody hodnocení kartografické funkcionality v GIS programech .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 22-29 s.s.ISBN 978-80-89060-13-9