Skip to main content

Metodiky navrhování preventivních protipovodňových opatření „“netechnického typu““ v hydrologických povodích

Cudlín, P., Kovář, P., Macků, J., Kvítek, T., Malenovský, Z., Pechanec, V., Psotová, H.(2002): Metodiky navrhování preventivních protipovodňových opatření „netechnického typu“ v hydrologických povodích .In: Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV/650/2/00 „Systém opatření v hydrologických povodích ke snížení škodlivých účinků následků povodní“ Praha, ČVUT FSv, 89s.Depon. In Knihovna ÚEK AV ČR, České Budějovice 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2002
Autoři: