Metodiky navrhování preventivních protipovodňových opatření ""netechnického typu"" v hydrologických povodích

Rok vydání
2002
Citace
Cudlín, P., Kovář, P., Macků, J., Kvítek, T., Malenovský, Z., Pechanec, V., Psotová, H.(2002): Metodiky navrhování preventivních protipovodňových opatření "netechnického typu" v hydrologických povodích .In: Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV/650/2/00 "Systém opatření v hydrologických povodích ke snížení škodlivých účinků následků povodní" Praha, ČVUT FSv, 89s.Depon. In Knihovna ÚEK AV ČR, České Budějovice 

Autoři:

Kategorie

Ostatní