Skip to main content

Metodika nasazení GIS

Pechanec, V.(2003): Metodika nasazení GIS .In: Tetera, V. et al. (2003): Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity. Dílčí závěrečná zpráva grantového úkolu VaV/620/10/03 za rok 2003 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 138s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2003
Autoři: