Metadata a kompozice atlasu

Rok vydání
2004
Citace
Voženílek, V., Dobešová, Z., Sedlák, P., Azzani, A., Kozáková, M.(2004): Metadata a kompozice atlasu .Bratislava. In: Feranec, J., Pravda, J. (ed), Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV Vydavatelství SAV, Bratislava, 165 - 177s.ISBN: 80-89060-06-4, 1336-5339