Learning material creating aspects

Rok vydání
2005
Citace
Dobešová, Z., Dobeš, M.(2005): Learning material creating aspects .sborník konference GIS Ostrava 2005VŠB - Technická univerzita Ostrava, ---s.1213-2454