Skip to main content

Landscape as an educational space

Kilianová, H., Šmída, J., Pechanec, V.(2014): Landscape as an educational space .In. Fialová, J., Pernicová, D. (eds.). Public recreation and landscape protection – with man hand in hand? Conference proceeding.Brno: Mendel University in Brno., 154-160s.ISBN 978-80-7375-952-0 
  • Kategorie:
    Stať ve sborníku evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus (D)
  • Rok vydání:
    2014
Autoři: