Krajinné plánování ve virtuální krajině.

Rok vydání
2007
Citace
Pechanec. V.(2007): Krajinné plánování ve virtuální krajině. .In. Měkotová, J., Štěrba, O., (Ed.): Říční krajina 5, recenzovaný sborník příspěvků z konference Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. , 231-234s.978-80-244-1890-2