Komentáře k vybraným MZCHÚ

Rok vydání
2003
Citace
Jongepierová, I., Pechanec, V.(2003): Komentáře k vybraným MZCHÚ .In: Jongepierová, I. et al. (2003): Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty. Závěrečná zpráva grantového úkolu VaV610/10/00 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 94s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 

Autoři:

Kategorie

Ostatní