KARTOGRAFICKÉ AKTIVITY KATEDRY GEOINFORMATIKY UP OLOMOUC

Rok vydání
2010
Citace
Voženílek V.,Vondráková A., Kaňok J.,Dobešová Z. (2010): KARTOGRAFICKÉ AKTIVITY KATEDRY GEOINFORMATIKY UP OLOMOUC .Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 113-131 s.s.ISBN 978-80-89060-17-7