Skip to main content

Kartografická správnost automaticky umistovaných popisků na mapách, Aktivity v kartografii 2006

Dobešová Z., Šťávová, Z.(2006): Kartografická správnost automaticky umisťovaných popisků na mapách, Aktivity v kartografii 2006 .Sborník referátů ze semináře, Kartografická společnost SR a Geografický ústav SAV Bratislava, 11s.80-89060-09-09, 1336-5339 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2006
Autoři: