Kartografická správnost automaticky umistovaných popisků na mapách, Aktivity v kartografii 2006

Rok vydání
2006
Citace
Dobešová Z., Šťávová, Z.(2006): Kartografická správnost automaticky umisťovaných popisků na mapách, Aktivity v kartografii 2006 .Sborník referátů ze semináře, Kartografická společnost SR a Geografický ústav SAV Bratislava, 11s.80-89060-09-09, 1336-5339