Intuitiveness of geospatial uncertainty visualizations: a user study on point symbols

Rok vydání
2019
Citace
Brus, J., Kučera, M., Popelka, S. (2019): Intuitiveness of geospatial uncertainty visualizations: a user study on point symbols. Geografie, 124, 2, 163-185.

Autoři:

RNDr. Jan Brus, Ph.D.
Odborný asistent
RNDr. Stanislav Popelka, Ph.D.
Vědecký pracovník

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise