Informační a datová podpora projektu s využitím geografických informačních systémů

Rok vydání
2004
Citace
Pechanec, V.(2004): Informační a datová podpora projektu s využitím geografických informačních systémů .In: Tetera, V. et al. (2004): Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity. Dílčí závěrečná zpráva grantového úkolu VaV/620/10/03 za rok 2004 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 178 pp.s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 

Autoři:

Kategorie

Ostatní