Influence of COVID-19 on night-time lights in Czechia

Rok vydání
2023
Citace
Pavlačka, D., Vyvlečka, P., Barvíř, R., Rypl, O., Burian, J. (2023): Influence of COVID-19 on night-time lights in Czechia. Journal of Maps, 19(1), 88. https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2235381

Autoři:

Mgr. Pavel Vyvlečka
Doktorand (interní)
Mgr. Daniel Pavlačka
Doktorand (interní)
Mgr. Radek Barvíř, Ph.D.
Odborný asistent
Mgr. Oldřich Rypl
Doktorand (interní)

Kategorie

Článek v impaktovaném časopise