Skip to main content

Hodnocení podmínek využitelnosti systému GPS jako zdroje geografických dat pro GIS v NP české Švýcarsko

Miřijovský, J.(2008): Hodnocení podmínek využitelnosti systému GPS jako zdroje geografických dat pro GIS v NP České Švýcarsko .Sborník sympozia GIS Ostrava 2008 VŠB-TU Ostrava, 7s.978-80-254-1340-1 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2008
Autoři: