Hodnocení podmínek využitelnosti systému GPS jako zdroje geografických dat pro GIS v NP české Švýcarsko

Rok vydání
2008
Citace
Miřijovský, J.(2008): Hodnocení podmínek využitelnosti systému GPS jako zdroje geografických dat pro GIS v NP České Švýcarsko .Sborník sympozia GIS Ostrava 2008 VŠB-TU Ostrava, 7s.978-80-254-1340-1