HODNOCENÍ KARTOGRAFICKÉ FUNKCIONALITY V GIS PROGRAMECH

Rok vydání
2009
Citace
Dobešová, Z. , Kusendová. D.(2009): HODNOCENÍ KARTOGRAFICKÉ FUNKCIONALITY V GIS PROGRAMECH .Kartografické listy Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 41-47 s.s.ISBN 978-80-89060-15-3