Skip to main content

Hodnocení kartografické funkcionality geografických informačních systémů

Dobešová, Z.: Hodnocení kartografické funkcionality geografických informačních systémů. Evaluation of Cartographic Functionality in Geographic Information Systems, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 132 s. ISBN 978-80-244-2353-1
  • Kategorie:
    Odborná kniha (B)
  • Rok vydání:
    2009
Autoři: