Skip to main content

Hodnocení biotopů zemědělsko-lesní krajiny v souvislosti se změnou klimatických podmínek pomocí modelů a GIS nástrojů

Cudlín, O., Pechanec, V., Purkyt, J., Štěrbová, L., Cudlín, P. Hodnocení biotopů zemědělsko-lesní krajiny v souvislosti se změnou klimatických podmínek pomocí modelů a GIS nástrojů. Ochrana přírody. 72(1), Praha, AOPK, pp. 20-24.
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2017
Autoři: