Hodnocení biotopů zemědělsko-lesní krajiny v souvislosti se změnou klimatických podmínek pomocí modelů a GIS nástrojů

Vydavatelství:
Praha, AOPK ČR
Rok vydání
2017
ISBN:
ISSN 1210-258X
Citace
Cudlín, O., Pechanec, V., Purkyt, J., Štěrbová, L., Cudlín, P. Hodnocení biotopů zemědělsko-lesní krajiny v souvislosti se změnou klimatických podmínek pomocí modelů a GIS nástrojů. Ochrana přírody. 72(1), Praha, AOPK, pp. 20-24.

Autoři:

Kategorie

Ostatní