Skip to main content

Hodnocení biodiverzity v krajině na úrovni biotopů v kontextu změny klimatu.

Cudlín, P., Pechanec, V., Štěrbová, L., Purkyt, J., Cudlín, O. Hodnocení biodiverzity v krajině na úrovni biotopů v kontextu změny klimatu. [Poster] Konference Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?. Brno, Mendelu & UVGZ AV ČR v.v.i, 10.11.2016.
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2016
Autoři: