Hodnocení biodiverzity v krajině na úrovni biotopů v kontextu změny klimatu.

Rok vydání
2016
Citace
Cudlín, P., Pechanec, V., Štěrbová, L., Purkyt, J., Cudlín, O. Hodnocení biodiverzity v krajině na úrovni biotopů v kontextu změny klimatu. [Poster] Konference Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?. Brno, Mendelu & UVGZ AV ČR v.v.i, 10.11.2016.

Autoři:

Kategorie

Ostatní