High Plant Diversity of Grasslands in a Landscape Context: A Comparison of Contrasting Regions in Central Europe

Rok vydání
2014
Citace
Michalcová, D., Chytrý, M., Pechanec, V., Hájek, O., Jongepier, J.W., Danihelka, J., Grulich, V., Šumberová, K., Preislerová, Z., ...(2014): High Plant Diversity of Grasslands in a Landscape Context: A Comparison of Contrasting Regions in Central Europe .Folia Geobotanica. Vol. 49, Issue 2 Springer Netherlands., 117-135s.ISSN 1211-9520