Harmonizace a generalizace dat územně analytických podkladů

Rok vydání
2012
Citace
Burian, J., Pavelec, L., Dobrá, L.(2012): Harmonizace a generalizace dat územně analytických podkladů .Geodetický a kartografický obzor Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky , 5s.ISSN 0016-7096