GIS v Bílých Karpatech

Rok vydání
2003
Citace
Pechanec, V.(2003): GIS v Bílých Karpatech .In: Mládek, J. ed. (2003): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO. Zpráva grantového úkolu VaV620/11/03 za rok 2003 Veselí nad Moravou, ČSOP Bílé Karpaty, 59s.Depon. In knihovna Správy CHKO Bílé Karpaty, Veselí n. Moravou 

Autoři:

Kategorie

Ostatní