Skip to main content

Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru

Burian, J., Pászto, V., Tuček, P. a kol.(2013): Geoinformatika při analýzách rurálního a urbánního prostoru . Univerzita Palackého v Olomouci, 120s.
  • Kategorie:
    Odborná kniha (B)
  • Rok vydání:
    2013
Autoři: