Skip to main content

Geoinformatika – nový vítr do plachet geografie

Novotná, M., Voženílek, V.(2003): Geoinformatika – nový vítr do plachet geografie . Geografické rozhledy, roč. 12, č. 4/2002-2003, příloha Orbis Pictus, s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2003
Autoři: