Skip to main content

Geoinformační technologie v hodnocení krajiny a v lesnických aplikacích

Klimánek, M., Pechanec, V., Růžičková, K.(2013): Geoinformační technologie v hodnocení krajiny a v lesnických aplikacích .Enviro-i-fórum 2013. 1. vyd Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, s. 62s.ISBN 978-80-89503-25-4 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    2013
Autoři: