Skip to main content

Geoinformační aspekty modelování eroze půdy

Voženílek, V.(1999): Geoinformační aspekty modelování eroze půdy .n: Voženílek, V. (ed.), Integrace prostorových dat. Sborník příspěvků z konference “Integrace prostorových dat” v Olomouci Vydavatelství UP Olomouc, 208-232s. 
  • Kategorie:
    Ostatní
  • Rok vydání:
    1999
Autoři: