Geografický informační systém pro botanickou zahradu a skleníky

Rok vydání
2015
Citace
Dobešová Z.(2015): Geografický informační systém pro botanickou zahradu a skleníky .Sborník sympozia GIS Ostrava 2015, Současné výzvy geoinformatiky, 26.-28. 2015, VŠB- TU, Hornicko-geologická fakulta, Ostrava,, 8s.ISBN 978-1-4799-7738-3