Skip to main content

Geodatabase of Publicly Available Information about Czech Municipalities ’ Local Administration

Pászto, V., Pánek, J., Burian, J. (2021): Geodatabase of Publicly Available Information about Czech Municipalities ’ Local Administration Data, 6(89), 1–131–13. https://doi.org/10.3390/data6080089 (bez IF)
  • Kategorie:
    Původní/přehledový článek obsažený v databázi Web of Science (Jimp)
  • Rok vydání:
    2021
Autoři: